Monday, December 30, 2013

Methi Matar Malai

Rich and flavorful vegetable made with methi(also called fenugreek), green peas and cream for richness. This is a typical North Indian delicacy. You can either use fresh cream, half and half or whole milk. As we are adding powdered cashew the gravy itself will get thicker. 
Ingredients
1 small onion cubed
2 garlic cloves
1 inch ginger
1 green chili
2 tbs cashewnut powder(take a tablespoon or so of cashews and grind it to make a powder)
1 tsp oil+ 1 tbs ghee/oil
1/2 tsp cumin seeds
1 tbs tomato paste
1 1/2 cup washed and chopped fresh methi leaves
1/2 tbs sugar
Salt as per taste
1/2 tsp garam masala
1/4 tsp cumin powder
1/2 tsp coriander powder 1/2 cup half and half+1/2 cup water(1/2 cup milk can be substituted for half and half)
1/4 cup cubed paneer(optional)
2 pinches kasoori methi

Method
In a pan add a teaspoon of oil and saute cubed onions until lightly browned. Cool the onions and grind it along with garlic, ginger and green chili. Keep the paste aside. Add a tablespoon of ghee or oil in a pan, add cumin seeds. Once they crackle add the onion paste and saute for a while. Add tomato paste and saute again. Add chopped methi leaves and cook for a while until methi is wilted. Add cashewnut powder and saute for couple of minutes. Add salt, sugar, garam masala. Next pour in half and half plus water. Now turn the gas to low and let it simmer. The gravy will get thick and rich once simmered. If your gravy looks thin add more cashewnut powder and if it's too thick add little bit of water to get desired consistency. Lastly add kasoori methi and serve hot with roti or naan. 


Monday, December 9, 2013

डाळींबी भात/वालाचा भात

डाळींबी भात बनवायची माझी ही पहिलीच वेळ होती. मी डाळींब्या खुप वेळा केल्या आहेत आणि त्याची रेसीपी मी ब्लोग वर टाकलीच आहे. ह्या वेळेस विचार आला कि वाल भीजत घातलेच आहेत तर थोडे जास्ती घालावेत आणि उसळी बरोबर डाळींबी भात पण करून बघावा. माझ्या मैत्रिणी कडे मी हा भात खालला होता खुप वर्ष आधी, तेव्हा पासुन डाळिंबी भात करून बघायची इच्छा होती. केल्यावर इतका अप्रतीम झाला आणि घरात ही सगळ्यांना आवडला. चला तर मग सुरु करूया डाळींबी भात.

साहित्य

१ १/२ कप मोड आलेले व सोललेले वाल
१ कप तांदुळ(स्वच्छ धुतलेले)
४ हिरव्या मिरच्या+४ लसुण पाकळ्या ठेचुन
१ १/२ टीस्पून गोडा मसाला
१ १/२ टीस्पून धने पुड
१ टीस्पून जिरे पुड
२ टेबलस्पून गुळ
३/४ कप नारळाचे दुध
१ १/४ कप पाणी
चवीनुसार मीठ
चिरलेली कोथिंबीर सजावटीसाठी

फोडणीसाठी साहित्य 
२ टेबलस्पून तेल
कढीपत्ता
१/४ टीस्पून मोहरी
१/४ टीस्पून जिरे
१/४ टीस्पून हळद

कृती 
कुकर मध्ये तेल गरम करून फोडणी करा. फोडणीत मोड आलेले वाल, मिर्ची व लसणीचा ठेचा  घाला. एक वाफ आणा. नंतर त्यात तांदुळ घाला आणि परता. मग त्याचात धने-जीरे पुड, गोडा मसाला, मीठ, नारळाचे दुध आणि पाणी हे सर्व साहित्य घाला. एक उकळी आली की कुकरचे झाकण लावुन २ शिट्ट्या द्या आणि नंतर मंद आचेवर भात शिजू द्यावा. ५-७ मिनिटांनी आच बंद करावी. डाळींबी भात तयार!


तुपाबरोबर गरमागरम डाळींबी भात खुपच छान लागतो.


Thursday, October 24, 2013

डाळिंब्या/वालाची उसळ

डाळिंब्या, कडवे वाल, बिरडे  किंवा नुसतेच वाल ह्या विविध नावाने केली जाणारी ही उसळ खास मराठी पद्धत्तीची आहे. खास सणावारी केल्या जाणाऱ्या डाळिंब्या  खायला अतिशय रुचकर लागतात. तर नावाप्रमाणे ह्या वालाची चव थोडी कडसर असत, म्हणुनच ह्या उसळीला गुळ जास्ती लागतो. सर्वप्रथम १ कप वाल भिजत घालावेत, ह्या मापाचे साधारण ३ कप मोड येउन सोललेले वाल होतात. तर ह्या मोड आलेल्या वालाच्या २ पाककृती मी पोस्ट करणार आहे. पहिली पाककृती आहे डाळिंब्या किंवा वालाची उसळ, दुसरी आहे डाळिंबी भात. १ १/२ कप वालाची उसळ आणि १ १/२ कप वालाचा डाळिंबी भात. 

साहित्य (ह्या मापाच्या २ जणांसाठी डाळींब्या होतात)

१ १/२ कप मोड आलेले, सोललेले वाल 
२ टेबलस्पून तेल 
१/२ टीस्पून मोहरी 
१/८ टीस्पून हिंग 
१/८ टीस्पून हळद 
२ टेबलस्पून गुळ
चिरलेली कोथिंबीर 

कृती

प्रथम १ कप भरून वाल २४ तास पाण्यात भिजत घालावेत. नंतर ते पाणी काढुन टाकुन चाळणीत वाल उपसत ठेवावे. पाणी पुर्णपणे निथळले की चाळणी ताटली ने झाकुन ठेवावी आणि वालाला मोड येऊ द्यावेत. मोड आलेले वाल १५ मिनिट गरम पाण्यात घालुन ठेवावेत म्हणजे ते सोलायला सोपे जातात.  वाल भिजत घालण्यापासून ते मोड येईपर्यंत साधारण ३ दिवस लागतात.

तर आता आपण ह्या वालाची उसळ करणार आहोत.
एका कढईत तेल गरम करा, आणि मोहरी, हिंग, हळद घालुन फोडणी करा, नंतर त्यात १ १/२ कप मोड आलेले, सोललेले वाल घाला. झाकण ठेवुन मध्यम आचेवर एक वाफ आणा. झाकणावर थोडं पाणी घाला आणि परत वाफ आणा.
मधे मधे झाकणावरचं पाणी उसळीत घाला. साधारण बोट चेप्या झाल्या की त्यात मीठ, तिखट, गुळ घाला आणि झाकणावर पाणी घालुन परत वाल व्यवस्तीत शिजेपर्यंत वाफ आणा. पण वाल अगदी लगदा होई पर्यंत शिजवु नका.
डाळिंब्या शिजल्या की चिरलेली कोथिंबीर घाला आणि गरमागरम पोळी बरोबर वाढा.Thursday, October 10, 2013

Cheesy Corn and Paneer Toast

You will surely fall in love with corn and paneer toast, crispy bread and cheesy topping makes these toasts delicious. Combination of paneer and corn in white sauce plus cheese and some green chili's for heat is just out of this world. Fresh corn has a natural sweetness and it goes so well with paneer. 

For homemade paneer recipe, click here. 

Ingredietns
Corn Kernels from one corn
1/2 cup cubed paneer
1/3 cup chopped onion
3 green chili's chopped
1/2 cup shredded mozzarella cheese
White Sauce(recipe follows)
5 bread slices
1 tsp butter
1 tbs chopped cilantro
Pinch of red pepper flakes
Salt and pepper as required
1/2 tsp of butter

White Sauce
1 tbs butter
1/2 tbs Maida/All Purpose Flour
1/3 cup whole milk
Salt and pepper as required

Method
First let's start with white sauce. In a non-stick pan melt the butter, add maida or all purpose flour to it. Stir and let it becoming frothy and bubbly on medium flame. Add milk and keep stirring continuously to avoid lumps. Once lightly boiled shut off the gas. Add salt and pepper, stir. This is your white sauce. Let this sauce cool completely.

Now let's move on to our corn and paneer topping. First cook the corn in pressure cooker(2 whistles) and shut off the gas. Don't overcook the corn kernels, we still wan't them crunchy. This is how I cooked corn but you can use any method, steaming, cooking it in microwave. Cooking corn in pressure cooker was quicker so I chose this method. Drain the cooked corn kernels in a strainer to drain away any liquid. In a pan melt some butter and saute onions until translucent, remove from pan. Now add cooked corn kernels and saute for few seconds. Let sauteed corn and onions cool a bit.
Next add them to the prepared white sauce along with chopped cilantro, green chili's , red pepper flakes and last but not the least cheese and mix. Adjust the seasoning. Topping is ready to go on toast.
Preheat the oven to 375 F
Now to make these cheesy toast let's start by toasting the bread slices on a heated griddle. Toast the bread from one side, remove it and keep it on a cooling rack. Repeat the same procedure to all the bread slices. Once cooled arrange them on a cookie sheet and evenly distribute and spread the above prepared topping on all the slices. Bake them in the preheated oven until light golden brown color approximately 12-13 minutes. Keep them on cooling rack. Cut them in triangles and serve. Kids will love them if you omit the green chili's from their topping.

Thursday, September 19, 2013

Stuffed Karela

Karela is also commonly known as bitter gourd. As the name suggest it is very bitter in taste and so not many people are big fan of Karela's. But unlike others I love karela. I have also eaten Karela chips in India, they were crunchy and salty and simply delecious. 
I make 3-4 different varieties of karela sabzi and one of them is stuffed karela. Today's recipe is inspired by North Indian cuisine. It is little bit time consuming but made with minimum ingredients. 

Ingredients
5 small Karela's
1 tbs + 2 tbs canola oil
2 large onions 
1 1/2 tsp coriander powder
1/8 tsp chili powder
1 tsp dry mango powder/amchoor
Salt as required
Twine or white cotton sewing thread to tie the karelas

Method
While picking karela's from market look for small one's, almost the size of your finger or slightly bigger than that. Little karela's will cook faster. Wash Karelas and make a slit lengthwise, remove all the seeds in between. Salt the slit karela's pretty nicely and keep aside for maximum hours or overnight if possible.

This step is quite important to cut down the bitterness of karela, though it will not completely go away. Wash karelas with fresh water water and keep aside until they are ready to be used. 
You can make masala a day ahead. Cut onions in quarters and grind them into a smooth paste. Heat a tablespoon of oil in a kadhai and fry onion paste nicely until it's brown in color. I would recommend using non-stick pan while doing this. It will take quite some time as we don't want raw onion taste to this masala. After frying the onion paste, add coriander powder, chili powder and amchoor powder, mix it. 

Stuff karelas with onion mixture and tie it with thread so that filling does't come out. 
Now add these tied up karelas in remaining 2 tbs oil and cook covered until they are soft and little bit charred. If you have leftover mixture add it during the last cooking process of karelas so that it doesn't burn.


Remove thread before serving.

Saturday, September 7, 2013

Santa Fe Wraps

Wraps are more convenient to eat if compared with sandwiches. Don't get me wrong I love sandwiches as much as I love wraps. In wraps all the ingredients are tucked inside tortilla and rolled, so you don't have to worry about ingredients falling out like in a sandwich. Today's wrap recipe is inspired by Mexican cuisine. Grilled veggies and salsa make these wraps tastes ohh so good. 
Ingredients
6 burrito size flour tortilla
2 Zucchini diced
1 small green pepper diced
1 cup fresh or frozen corn kernels
1 jalapeno diced
Store bought salsa as required or Click here for home made salsa recipe(Get hot salsa if you are a spicy eater)
1 cup canned black bean
Sour cream as required
Mexican cheese as required
Hot sauce as required

Method
Preheat oven for 375 F. Grill Zucchini, corn, green pepper and Jalapeno pepper for 15 minutes or until slightly charred.
Next step is pretty easy, you just need to spread all the ingredients on a tortilla and roll it into a burrito.  The order that I follow is, first goes the hot sauce, next add grilled veggies followed by salsa, sour cream and finally cheese. Fold two opposite sides and roll upwards to make a a burrito. 

Cut in half and enjoy! Serve it with some salsa and chips. Follow the same procedure for remaining tortillas to make more wraps.


Tuesday, August 27, 2013

Rava Naral Ladoo/रवा-नारळ लाडु

Ladoo is a popular dessert snack in India. Ladoo's are made from variety of flours like besan, whole wheat, semolina, coconut etc. Rava naral ladoo as the name suggests is made from rava+naral. These ladoo's tastes oh so delicious, they are soft and just melts in your mouth, plus fresh coconut give these ladoo's just the right texture. 

Ingredients
2 1/4 Cup fine rava/semolina
3 tbs ghee/तुप 
1 cup fresh grated coconut
1 1/2 Cup sugar+Water to make syrup or पाक as called in marathi
1/4 tsp cardamom powder

Method
Melt ghee in a kadhai, add rava to it and over medium flame roast until you get a nice aroma and rava turns slightly pink in color. Add grated coconut and roast for some more time and shut off the gas. In another pan mix sugar and just enough water to cover the sugar.
Bring this mixture to boil on a medium heat. You will need ektaari paak for these ladoo's. Now the question is how do we know if paak is done? The syrup should be little bit sticky. I am uploading the picture to give you the idea about how to check the syrup between your fingers to know it's done. It will roughly take about 5-7 minutes.
                                                                            
Once syrup is done add rava and coconut mixture to it, add cardamom powder and stir. Now keep this mixture aside for 3-4 hours. Rava and grated coconut mixture will soak all the syrup and we will get soft and moist ladoo's. Keep on mixing the mixture every now and then and see to it that it doesn't dry up. After 3-4 hours form ladoo's from the prepared mixture.

-

Friday, August 23, 2013

Stuffed Mushrooms

This is my first post after coming from a long and relaxing vacation in India. Any vacation just rejuvenates you and makes it easy to get back into your daily routine. I learned new recipes and got new ideas for recipes after eating variety of food in India. I would like to share stuffed mushrooms recipe which I learned from my sister in law. Personally I don't like mushrooms much but these stuffed mushrooms tastes  delicious and mouthwatering. Makes a good appetizer for parties, and they go pretty fast so make sure to make a big lot if you are going to make it for a party.

Ingredients

1 package white mushrooms, stemmed(mine had 15 mushrooms in 1 package) Clean mushroom using wet kitchen napkin or paper towel and remove all the dirt. Make sure to wash paper towel/napkin in between cleaning process so that you always have cleaner napkin.
1 tsp canola oil
1 medium size red onion finely chopped
2 cloves garlic crushed
1/2 cup bread crumbs(more or less as needed)
1/3 cup shredded Mozzarella cheese
1/4 cup grated Parmesan cheese
2 tbsp chopped fresh basil
Couple of pinches crushed red pepper flakes(for a little spice)
Extra Virgin Olive Oil to drizzle
Salt and pepper as per taste
Non-stick cooking spray or oil to drizzle on baking sheet

Method

Preheat oven to 375 degrees F. Meanwhile chop mushroom stems, take a spoon and clear the hole in mushroom and keep aside alongside chopped stems to get a nice open cavity in mushroom.Heat oil in a pan, saute onion and garlic until onion turns translucent about couple of minutes. Add chopped mushroom stems and stuff that we removed from the cavity and saute until all the water evaporates. Let the mixture cool completely. 
Now add breadcrumbs, both cheeses, basil, salt, pepper, red pepper flakes and mix. If mixture is too wet add more breadcrumbs. Cover the baking sheet with aluminium foil and spray the sheet with non-stick cooking spray or drizzle some oil. Spoon the mushroom cavity with the prepared mixture and transfer mushrooms on baking sheet cavity side up. Drizzle olive oil on all the mushrooms. Bake in a preheated oven until mushrooms are tender and the filling is nice golden brown in color, takes about 15-20 minutes. Keep an eye on them as you don't want mushrooms to turn dark brown. Serve them on a nice platter and they will go like hot cakes!!Wednesday, April 24, 2013

कैरीची डाळ/आंब्याची डाळ

चैत्र महिन्यात हळदी कुंकवाला केली जाणारी कैरीची डाळ आणि पन्ह याची चव न विसरण्यासारखी आहे.
देवीची आरास बनवतात आणि डाळ, पन्ह, आणि केलेला गोड पदार्थाचा नेवेद्य दाखवतात.

भारतात कच्च्या कैरीला चांगला आंबटपणा असतो पण अमेरिकेत मिळणाऱ्या कैरीला आंबटपणा खुपच कमी असतो त्यामुळे कैरीबरोबरच लिंबु देखील पिळायला लागते. ह्या डाळीला कुणी कैरीची डाल तर कुणी आंब्याची डाळ असही म्हणतात.

साहित्य 
१ कप चणा/हरबरा डाळ 
१ कप कैरीचा कीस 
२-३ हिरव्या मिरच्या(वाटुन घ्या)
मीठ चवीप्रमाणे 
१ टीस्पून साखर 
२ टेबलस्पुन बारीक चिरलेली कोथिंबीर 
लिंबाचा रस चवीप्रमाणे(कैरी आंबट नसल्यास लिंबू रस लागेल)
फोडणीसाठी साहित्य 
३ टेबलस्पुन तेल 
चिमुटभर हिंग 
१/२ टीस्पुन मोहरी 
१/४ टीस्पुन हळद 

कृती 
प्रथम कढल्यात तेल गरम करून त्यात मोहरी, हिंग, हळद घालुन फोडणी करावी. फोडणी संपुर्ण गार होऊ द्यावी. 
चण्याची डाळ रात्रभर पाण्यात भिजत घालावी व दुसऱ्या दिवशी सर्व पाणी काढून टाकावे. मिक्सर मध्ये किंवा फुड प्रोसेसर मध्ये भरड वाटुन घ्यावी. वाटलेल्या डाळीत मीठ, साखर, मिरच्यांचा ठेचा, लिंबाचा रस(वापरत असल्यास, साधारण एका लिंबाचा रस लागेल . चवीप्रमाणे कमी जास्ती वापरावा), कैरीचा कीस, कोथिंबीर व  गार झालेली फोडणी घालावी आणि एकत्र करावे. चव घेऊन बघा, डाळीला आंबट चव आली पाहिजे. आता चवीप्रमाणे मीठ, आंबट, तिखट वाढवू शकता.Sunday, April 14, 2013

गोडाचा शिरा


सर्वांना गुढीपा२ डव्याच हार्दिक शुभेच्छा! खरं तर मला उशीरच झाला शुभेच्छा द्यायला पण सध्या नियमित पणे ब्लॉग वर लीहायला वेळच मिळत नाही. असो तर गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने आमच्या घरी गोडाचा शिरा झाला. भारतात तर गुढीपाडव्याची मजा काही औरच असते. सकाळी सकाळी गुढी उभारणं मग पुजा करुन देवाला गोडाचा नेवेद्य दाखवणं आणी मग सगळ्यांबरोबर गोडाचं जेवण करण, असा सागर  संगीत हा सण साजरा व्हायचा. 

मला आणि माझ्या मुलांना अगदी मनापासुन आवडणारा गोडाचा शिरा करायला पण एकदम सोपा. गोडाचा शिरा फक्त सत्यनारायण च्या   प्रसादा पुरता मर्यादित राहिलेला नसुन आजकाल सकाळच्या नाश्त्याला किंवा संध्याकाळच्या न्याहारी ला देखील केला जातो. फक्त एरवी केलेल्या गोडाच्या शिऱ्याला प्रसादा सारखी चव येतच नाही. चला तर मग सुरु करूया साहित्य आणि कृतीला. 

साहित्य 
१ कप बारीक रवा 
१ कप साखर 
१ १/2  कप दुध 
१ कप पाणी 
२-३ काजु तुकडे केलेले(ऐच्छीक)
२ वेलदोडयाची पुड 
४ टेबल स्पुन तुप 
बारीक चिमटी केशर(ऐच्छीक)

कृती 
प्रथम रवा कोरडाच भाजुन  घ्यावा(साधारण ५-७ मिनिटे). थोडा रंग बदलला की त्यात तुप घालावे, मग तुपावर  मंद आचेवर चांगला खमंग(गुलाबी रंग होईस्तोवर) भाजुन घ्यावा.

 रवा भाजत आला की त्यात काजुचे तुकडे घलवेत.   रवा भाजेपर्यंत दुध आणि पाणी एकत्र करुन गरम करून घ्यावे. हे गरम केलेले दुध-पाणी भाजलेल्या रव्यात घालावे. झाकण ठेवुन एक वाफ आणावी . नंतर साखर घालुन व्यास्तीत ढवलावा .

 पुन्हा झाकण ठेवुन ४-५ वेळा वाफ काढावी. साधारण मंद आचेवर १०-१२ मिनिटे शिजू द्यावा फक्त मध्ये मध्ये चमच्याने हलवावा.  शिरा शिजल्यावर त्यात वेलची पुड आणि केशर घालावे. गरमागरम गोडाचा शिरा तयार!
Friday, April 5, 2013

कटाची आमटी

कटाची आमटी हा बहुदा पुरण पोळी बरोबर केला जाणारा पदार्थ, कारण आपण पुराणा साठी दाल शिजल्यावर निथलेल्या पाण्यालाच कट म्हणतात आणि त्याचीच कटाची आमटी बनवतात.पुर्वीच्या काळी सगळ्या गोष्टींचा जास्तीत जास्त उपयोग केला जायचा,अन्नाची नासाडी पण अजिबात होत नसे. तर डाळीतुन निथळलेल पाणी सुद्धा वाया न जाऊ देता त्याची आमटी बनवली जात असे. तर अशी ही कटाची आमटी चवीला छान आणि करायला सोपी अशी आहे. 

साहित्य
शिजलेल्या डाळीतुन निथळलेले पाणी(पुरण पोळीची रेसिपी पहा)
पुरण यंत्रात राहिलेले(न वाटले जाणारे)पुरण 
१ टेबल स्पुन गुळ 
१ टेबल स्पुन भाजलेले सुके खोबरे 
१/४ टीस्पुन गोडां/काळा मसाला
१/२ टीस्पुन जिरे पुड 
१/४ टीस्पुन चिंच पेस्ट किंवा चिंचेचा कोळ(कोळ वापरलात तर १/४ टीस्पून पेक्षा जास्ती लागेल)
चवीनुसार मीठ 
फोडणी साठी साहित्य 
१ टीस्पुन तेल 
१/४ टीस्पुन मोहरी 
१/८ टीस्पुन जिरे 
किंचित हिंग 
चिमुटभर हळद 
कढीपत्ता 

कृती 
प्रथम कट आणि पुरण चांगले एकत्र करून घ्या. एका भांड्यात तेल गरम करून फोडणी करा. फोडणीत कट घाला, आमटी खुप घट्ट असल्यास पाणी घालुन सैल कर. एक ऊकळी  आल्यावर त्यात  इतर साहित्य घालुन आमटी चांगली ऊकळावी. गरमा गरम कटाची आमटी तयार!


चिंच गुळ 

पुरण पोळी

होळी रे होळी पुरणाची पोळी! होळी हा सण येतो फाल्गुन म्हणजेच मार्च महिन्यत. वसंत ऋतुची सुर्वात होळी सारख्या रंगीत सणानी होते. तसेच होळी आली कि पुरण पोळी आलीच पहिजे. महाराष्ट्रात केली प्रसिद्ध असलेली पुरणाची पोळी केली जाते चण्याचा दलिचि. आता काही जण गुळ घालुन पुरण बनवतात तर काही जन साखरेची करतत. मला लहान पणापासून गुळाची पोळी खायची सवय आहे कारण माझी आई गुळाची बनव्ते. गुळामुळे पोळी ला एक प्रकारचा खमंग पणा येतो. इतर खास मराठी पदार्था सारखेच पुरण पोळी सुधा मी माझा आई कडून शिक्ले. माझी आई अप्रतीम पुरण पोळ्या बनवते.
पुरण पोळी बरोबर कटाची आमटी बनवली जाते, त्याची पाककृती पण मी दुसर्या पोस्ट मधे देणार आहे. चला तर आधी सुरवात करूया पुरण पोळी ने.

पुरणासाठी लागणारे साहित्य 
२ १/२ कप चाणा डाळ
२ १/२ कप चिरलेला गुळ
१/२ कप साखर
१ टीस्पून जायफळाची पूड

कणकेसाठी लागणारे साहित्य 
२ १/२ कप कणिक
१/२ कप  मैदा
१/३ कप तेल (२ टेबल स्पून + १/४ कप + १ टेबल स्पून)
कणभर मीठ
लागेल तसं पाणी कणिक भिजवायला

लागेल तशी तांदुळ पिठी पोळ्या लाटायला 
पुरण यंत्र 
सपीठाची(बारीक) चाळणी कणिक चाळायला 

पुरणाची कृती
प्रथम चणा डाळ बोटाच्या  पहिल्या पेरा पर्यंत येईल एवढ्या पाण्यात कूकर मध्ये शिजवुन घ्य. ३-४ शिट्ट्या देऊन गॅस  बारीक करून थोडा वेळ ठेवा. शिट्टी पडल्यावर डाळ काढून चाळणीवर निथळत ठेवा. निथळलेले पाणी(ह्यालाच कट म्हणतात) एका डब्यात भरून ठेवा, हे पाणी आपण कटाच्या आमटी करता वापरु शकतो .

आता डाळीत, चिरलेला गुळ आणि साखर घाला. हे सर्व मिश्रण एका मायक्रोवेव चा भांड्यात घाला.

 मायक्रोवेव मध्ये पुरण शिजवुन घ्या. साधारण १५ ते १७ मिनिटे लागतात. ४ मिनिटे आधी ठेवा,  दर ४-५ मिनिटांनी पुरण चमच्याने हलवुन घ्या. पुरणात चमचा व्यवस्तीत उभा राहिला की  पुरण झाले असे समजावे.

,

पुरण तयार झाल्यावर त्याच्यात जायफळाची पुड घाला. नंतर हे पुरण, पुरण यंत्रातुन काढुन घ्यावे. पुरण यंत्रात शेवटचे राहिलेले पुरण काढून कटा बरोबर एकत्र करून बाजुला ठेवुन  द्या. हे तयार झाले तुमचे पुरण.कणकेची कृती 
चाळणीने कणिक चाळून घ्यावी. चाळणी वर राहिलेला कोंडा टाकुन द्यावा. त्याच चाळणीत मैदा देखील चाळून घ्यावा. नंतर कणकेत मीठ घाला आणि २ टेबल स्पून तेल घाला, थोडं थोडं  पाणी घालुन  कणिक अगदी सैलसर भिजवावी. आता १/४ कप तेल घालुन कणिक चांगली मळावी . कणिक एकदम सैल असली पहिजे. कणिक मळुन  झाल्यावर बोटाने कणकेवर खळगे बनवा आणि त्याचात साधारण १ ते २ टेबल स्पून तेल  घाला . झाकण ठेवुन कणिक १ तास बाजुला ठेवुन घ्या.

पुर्यांसाठी घेतो त्या पेक्षा थोडी  जास्ती कणिक घ्यावी आणि त्या गोळीच्या दुप्पट पुरणाचा गोळा घ्या.


 हातानी कणकेचा गोळा थोडा चापट करून ह्या गोळीत पुरण भरावे आणि एक मोठा गोळा तयार करावा . हातानी दाबून हा गोळा चपटा करा व तांदुळाच्या पिठीत घोळून घ्या. आता पोळपाटावर तांदुळ पिठी भुरभुरून टाका. अगदी सैल हातानी कणकेचा पुरण भरलेला गोळा घेऊन अलगद लाटा. लाटताना मध्ये मध्ये पोळपाट हलवावा म्हणजे पोळी चिकटत नाही. आता लाटण्यावर अलगद गुंडाळुन पोळी गरम तव्यावर टाका आणि दोन्ही बाजूने छान भाजुन घ्या.
                                                                                                         


 हीच कृती उरलेल्या पोळ्या करायला वापरा . ह्या मापाचा साधारण १७ मोठ्या आकाराच्या पोळ्या होतात. पोळी गार झाल्यावर भरपुर तुप घालुन खावी. खास बटाटा भाजी आणि कटाची आमटी बरोबर पुरण पोळीची मजा काही औरच असते.

Sunday, March 3, 2013

Broccoli Soup

Broccoli is a plant in cabbage family. It's flower head is used as a vegetable. Broccoli is commonly steamed, boiled or sauteed. It is high in vitamin c and also in dietary fiber. Long back, I had this cheesy broccoli soup and it tasted heavenly but it was very high in calories. But my mother in law made this simple broccoli soup with milk and I instantly fell in love with this soup. With very few ingredients, this broccoli soup is easy to make.

Ingredients(Serves 2)
2 cups roughly chopped broccoli
1 small onion chopped
1 tbs butter
1 (14.5 oz) can vegetable broth
1/2 cup milk
Salt and pepper as per taste

Method
Melt butter in a pot. Add chopped onion and saute until translucent. Next throw in chopped broccoli. Cover it and let it soften a bit for around 5-7 minutes stirring in between. Add vegetable broth and bring it to a boil and then simmer half covered until broccoli is nice and tender. Once cooled puree it in a blender reserving 1/3 cup of the liquid. The reason we are reserving the liquid is to give the soup a nice texture. Transfer the blended soup and reserved liquid in a pot, add 1/2 cup milk and gently heat the soup again. Season the soup with salt and pepper and that's about it, steaming hot broccoli soup is ready! Wednesday, February 6, 2013

Stacked Veggies and Herbed Mayo Sandwich

I love vegetarian sandwiches! Mix and match different kind of veggies, use some kind of spread and you can have a nice and refreshing meal. By adding fresh herbs you can take mayonnaise to a whole new level. Using fresh herbs and spices makes the sandwiches even more refreshing. In this particular sandwich I have used rosemary and basil to jazz up the plain old mayo.

Ingredients(Makes 2 sandwiches)
4 bread slices(white or wheat)
2 green leaf lettuce leaves
1 small cucumber sliced
1 small tomato sliced
1 avocado(cut in half, remove the seed and slice, scoop out the slices and discard the outer skin)
1 small yellow pepper sliced(use whatever color pepper you have on hand)
Salt and Pepper as per taste
2 cheese slices(optional)

Herbed Mayonnaise
1/3 cup mayo
1/2 tsp freshly chopped rosemary
3-4 basil leaves chopped

Method
Mix together all the ingredients for herbed mayonnaise.
Apply herbed mayo on all the four slices of bread. Arrange lettuce leaves, followed by cucumber, yellow pepper, avocado slices and tomatoes. Sprinkle salt and pepper over the veggies. 
If using cheese slices put them on top of tomatoes. Cover it with another slice and cut in half. Serve them with Roasted Fingerling Potatoes or choice of your side.

Quick Tips-: While using rosemary remember to use just leaves and   discard the woody stem. 
   

Tuesday, January 22, 2013

Roasted Fingerling Potatoes

Roasted potato is one of my favorite side dish. Potatoes are so versatile, they can be made using so many different techniques. And roasted potatoes is one of them. I went for grocery on weekend and bought these cute fingerling potatoes. Fingerlings are small, stubby finger like shaped potatoes hence the name 'Fingerling'. Roasting potatoes with herbs or just salt and pepper makes a quick side dish.

Ingredients
10 Fingerling potatoes
1 tsp freshly chopped rosemary
Salt and Pepper as per taste
Extra Virgin Olive Oil to drizzle around 1 tbs
1 tsp balsamic vinegar

Method
Preheat the oven to 420 F.
If the potatoes are big you need to cut them in half lengthwise otherwise use as it is. Wash and pat dry fingerlings.
Arrange fingerlings in a oven proof baking dish. Drizzle olive oil, rosemary, salt and pepper. Mix everything together so all the fingerlings are coated with oil, herb and spices.
Roast them in preheated oven for about 20-22 minutes until nicely roasted, turning twice in middle so that potatoes are cooked and browned evenly. Remove the dish from the oven, now add balsamic vinegar and mix it with potatoes stirring once or twice so that potatoes are coated evenly. Slid the dish back into the oven and bake for 5 more minutes. Remove from the oven and serve.
They may look weird once done because of the balsamic vinegar but tastes amazing. Just a different take on regular roasted potatoes.

Tuesday, January 15, 2013

गुळाची पोळी

For best result view this page in Firefox or Internet Explorer.

तीळ गुळ घ्या गोड बोला ! जानेवारी महिन्यात येणारा पहिला सण "मकर संक्रांत", आणि संक्रांत म्हटली की गुळाची पोळी, तीळ गुळ आलंच पाहिजे. खुप ठिकाणी संक्रांतीचा सण पतंग उडवुन साजरा केला जातो. तसेच बायकांची हळदी कुंकु सुरु होतात. माझ्या लहानपणी माझी आई हळदी कुंकू करायची आम्हाला खुप मजा यायची. आईला मदत म्हणुन आम्ही आलेल्या बायकांना कुंकू आणि तीळगुळ द्यायचो. लहानपणीच्या आठवणी अजुनही मनात घर करून आहेत. संक्रांतीची गोड आठवण म्हणजे आईने केलेली गुळाची पोळी, त्याची चव अजुन ही माझ्या तोंडात रेंगाळत आहे.

साहित्य (ह्या मापात मध्यम आकाराच्या २० पोळ्या बनतात)
(गुळासाठी )
२ कप किसलेला गुळ
१/४ कप तीळ
१ १/२ टेबल स्पुन खसखस
१/२ कप बेसन
१ १/२ टेबल स्पुन तेल               
१/४ टीस्पून वेलदोड्याची पुड
१/८ टीस्पून जायफळाची पुड

३ कप कणिक 
१/२ कप मैदा 
१/२ कप बारीक रवा 
२ टेबल स्पून बेसन 
१/३ कप गरम तेलाचे मोहन 

लागेल तशी तांदुळ पिठी पोळी लाटायला 

कृती 

प्रथम तेलावर बेसन खमंग भाजुन घ्या. तीळ आणि खसखस वेगळी वेगळी भाजुन घ्या. गार झाल्यावर खसखस आणि तीळ बारीक वाटुन घ्या. गुळासाठी लागणारे सर्व साहित्य एकत्र करा आणि गुळ चांगला मळून घ्यावा. तयार गुळाच्या गोळ्या बनल्या पाहिजेत.
कणकेचे साहित्य एकत्र करून कणिक घट्ट भिजवा. अर्धा तास कणिक मुरु द्यावी. गुळाचा प्रथम एकसारख्या गोळ्या बनवुन ठेवा.

कणकेचे २ गोळे घ्या(एक छोटा आणि एक मोठा) त्याच्या दोन पुऱ्या लाटा(एक छोटी आणि एक मोठी). गुळाची गोळी घेऊन सपाट करा आणि मोठ्या पुरीवर ठेवा, त्याच्या वरती छोटी पुरी ठेवा आणि कडा बंद करा.आता तांदुळ पिठी वर ही पोळी लाटावी. लाटणे मध्ये दाबुन कडेला न्यावे म्हणजे गुळ कडे पर्यंत पोचेल. लाटुन झाल्यावर तव्यावर मध्यम आचेवर्ती  पोळी दोन्ही बाजुने भाजुन काढा. तव्यावरून काढल्यावर पोळी जाळीवर ठेवा आणि गार झाल्यावर मोठ्या ताटात काढून ठेवा.
संपुर्ण गार झाल्यावर घट्ट झाकणाच्या  डब्यात भरून ठेवा. 
तुपा बरोबर गुळाची पोळी अप्रतीम लागते.